. KINH DOANH-SHACMAN
KINH DOANH

Tiêu chuẩn phân phối Admittance toàn cầu:
         
           1.Registered tại cơ quan đăng ký địa phương.
           2.Having sự cho phép nhập khẩu.
           3.Having một phạm vi kinh doanh bao gồm việc nhập khẩu xe đã hoàn thành và các bộ phận tự động và các thành phần.
           4.Having ít nhất năm nhân viên tiếp thị với một chỉ huy tốt các ngôn ngữ địa phương.
           5.Abiding bởi doanh nghiệp mã của thông hành và duy trì tính toàn vẹn kinh doanh.
           6.No ít hơn ba năm kinh nghiệm ngành công nghiệp liên quan.
           7.Number của nhân viên đối phó với các sản phẩm SHACMAN, không ít hơn 10.

 
Áp dụng thành viên Để Trở thành đại lý SHACMAN:
         
           1.Please điền vào <Mẫu Đơn SHACMAN phân phối Admittance>.
           2.At thời xin vui lòng cung cấp tất cả các tài liệu liên quan được tìm thấy trong ứng dụng
               <Vật liệu ứng dụng cho nhà phân phối Admittance>.