. Liên Hệ Chúng Tôi-SHACMAN
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỊA CHỈ BƯU VÀ THĂM ĐỊA CHỈ

Postal address: Shaanqi Avenue, Jingwei Industrial Park, Xi'an 

Economical & Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China
ZIP: 710200
Email Address: shacman@shacman.com
FAX: 0086-29-86956915/16


 AFRICAN SALES DEPT 1

Tel:0086-29-86956901

Email:zhongyi@shacman.com

AFRICAN SALES DEPT 2

Tel:0086-29-86955911

Email: zhangfei@shacman.com

AFRICAN SALES DEPT 3

Tel:0086-29-86955911

Email:zhengjianzhi@shacman.com

MIDDLE & SOUTH AMERICA SALES DEPT

Tel:0086-29-86956902

Email:xieyan@shacman.com

MIDDLE EAST SALES DEPT

Tel:0086-29-86955911

Email:liuming@shacman.com

CENTRAL ASIA SALES DEPT

Tel:0086-29-86956902

Email:zhuochuo@shacman.com

RUSSIA SALES DEPT

Tel:0086-29-86956903

Email:tianqichang@shacman.com

SOUTHEAST ASIA SALES DEPT 1

Tel:0086-29-86955913

Email:wangwengang@shacman.com


SOUTHEAST ASIA SALES DEPT 2

Tel:0086-29-86955913

Email:gaojin@shacman.com


PARTS SALES DEPARTMENT

Tel:0086-29-86956906

Email:mingfangbing@shacman.com


LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

tên

điện thoại

Thông tin