. Truyền thông-SHACMAN
Tin tức
TRỞ LẠI
Trung tâm phục vụ sản phẩm mới của WEICHAI thành lập và công bố máy động cơ Euro5 tại việt nam
04-22-2017

 


Năm 1986, WEICHAI bắt đầu được đưa vào thị trường việt nam. có 3 văn phòng làm việc , 1 trung tâm phục vụ sản phẩm, 2 trung tâm đào tạo, 19 trung tâm phục vụ sửa chữa , 3 kho trung tâm linh phụ kiện, dựa vào hotline phục vụ 18006333, website chuyên dùng của WEICHAI và công nghệ thông tin , WEICHI cung cấp phục vụ cho khách hàng xe tải hàng nặng SHACMAN .

Trung tâm phục vụ sản phẩm Hồ Chí Minh bao gồm các dịch vụ :trình bày sản phẩm , giáo học đào tạo , kho linh kiện và phục vụ sửa chữa .

TRỞ LẠI